خبـــــر ما

نهم حوت روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور

نهم حوت روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، حافظ کرامت¬های انسانی و مدافع اصیل حقوق بشری و طبیعی انسانِ¬ افغانستانی است. نیروهای امنیتی و دفاعی بخش از مردمان این سرزمین است که برای تحقق آرمان¬های تعقل¬گرایانه¬ای مردم این مرز و بوم حاضر است تا جان خویش را فدا نمایند. آن¬عده از فرزندان این سرزمین که در صفوف پولیس و ارتش ایفای وظیفه می¬نمایند، از دورترین نقاط کشور برخاسته و صدای از ارادة اکثریتِ مردم این حیطه است. و کسانی¬که فرزندان جوان شان را برای دفاع از ارزش¬ها و کرامت¬های انسانی علیه انحصارگرایان و جزم¬اندیشان زمانه به خط مقدم جنگ می¬فرستند، بدون شک دورنمای این ملت را در روشنایی فانوس معرفتِ مبتنی بر عقلانیت محک می¬زنند. سربازان دفاعی و امنیتی مصداقِ قهرمانان اسطوره¬ای این مرز و بوم¬اند که با قبول وضع تراژدیک، می-خواهند وضعیت ایده¬آل را برای این ملت به ارمغان آورند. از روز ملی سرباز تنها با اهداء تحفه¬ها و برگزاری مراسم¬ها نمی¬توان بزرگداشت به عمل آورد، بلکه در وضعیت کنونی که گروه¬های تروریستی، استخبارات خارجی و حلقه¬های بزرگ مافیایی در صدد فروپاشی نظام ارزشی جامعه افغانی است، بنابراین حمایت از مدافعین اصیل ارزش¬ها و فرزندان قهرمان این سرزمین که برای دفاع از مردم خویش در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی پیوسته¬اند، از جمله اولویت¬های این ملت است. ملت افغانستان زمانی قادر به تعریف هویت خویش و پاسدار ارزش¬های فرهنگی و اجتماعی این جامعه می¬باشد که با تمام توان از نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور حمایت نموده و همکاری¬های کافی و لازم با این قشر داشته باشند. پاینده و پیروز باد نیروهای دفاعی و امنیتی کشور بااحترام مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو

  • نوسینده: آمر تحقیقات و نشرات
  • تاریخ ثبت: 9/12/1399
  • بازدید: 1