خبـــــر ما

تجلیل به مناسبت کسب جایگاه نخست دانشجویانِ مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو در کنفرانس ساحوی از میان سه نهاد تحصیلی(دانشگاه بامیان، مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا و مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو)

مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو، روز یک¬شنبه مورخ 14/10/1399 با حضور استاد پاکبین معاون علمی و تدریسی و استاد سروش معاون مالی و اداری این مؤسسه تحصیلی، بانو فاطمه اکبری معاون امور اجتماعی و اقتصادی مقام ولایت دایکندی، بانو فاطمه نعیمی وکیل شورای ولایتی-دایکندی، جمع از اساتید محترم دانشگاه، دانشجویان، فرهنگیان و علاقه¬مندان به منظور گرامی¬داشت از کسب جایگاه نخست تعدادی از دانشجویان(قشر اناث) رشته حقوق این مؤسسه تحصیلی، در محکمه تمثیلی، کنفرانس ساحوی، نوشتار حقوقی و پژوهش¬های حقوقی از میان سه نهاد تحصیلی(دانشگاه بامیان، مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا و مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو)، مراسم تدویر نمود. جناب آقای استاد عبدالرحیم سروش معاون مالی و اداری این مؤسسه تحصیلی، ضمن عرض تبریک برای دانشجویان که به جایگاه نخست نائل گشته¬اند و خوش¬آمد گویی مهمانان حاضر در این مجلس از مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت که یک دور «پروژه توانمندسازی وکلای جوان زن» را در ولایت دایکندی موفقانه به سرانجام رسانیده است، اظهار سپاس و قدردانی نمود. وی در ادامه سخنانش سال 2001م را به عنوان سرآغاز پروژه¬های محو خشونت علیه زنان در کشور یاد نموده و سنت¬های ناروا و ناسازگار با خرد و عقلانیت، قرائت¬های جزم¬اندیشانه، انحصارگرایانه و بنیادگرایانه از دین، نبود ضمانت اجرائی برای قوانین نافذه کشور و ناامنی را از جمله مواردِ عنوان کرد که باعثِ ترویج و تداوم خشونت در برابر زنان گردیده¬اند. آقای استاد سروش، با اشاره به راهکارهای محو خشونت علیه زن، الگو¬گیری از کشورهای توسعه یافته، احترام گذاشتن به کرامت¬های انسانی و در نظر داشتن اعلامیه جهانی حقوق بشر را از جمله مواردِ دانست که با توجه به آن¬ها می¬توان با پدیده خشونت علیه زن مبارزه کرد. ایشان فراهم¬سازی زمینه¬های آموزشی و تحصیلی زنان را از جمله اصول اساسی برای محو خشونت علیه زنان در کشور یاد نمود و مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو را بنابراین¬که زمینه تحصیلی تعدادی زیادی از خانم¬ها را به طور رایگان فراهم نموده نه تنها در ولایت دایکندی، بلکه در سطح کشور یک دست¬آورد و افتخار برای این مؤسسه تحصیلی تلقی نمود. محترم بانو فاطمه اکبری معاون امور اجتماعی و اقتصادی مقام ولایت دایکندی، کسب جایگاه نخست را در محکمه تمثیلی و کنفرانس ساحوی توسط دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو، افتخار مردم این ولایت عنوان کرد. در ادامه گفتارش از مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو به عنوان اولین نهاد تحصیلات عالی در این ولایت یاد نمود که زمینه تحصیلات آموزش عالی را برای کارمندان دولتی و تمام اقشارِ مردم این ولایت فراهم نموده است. خانم اکبری به نمایندگی از مقام محترم ولایت، از این¬که مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو جهت بالابردن توانمندی و ظرفیت¬سازی نیروهای انسانی زمینه را فراهم نموده، اظهار سپاس و قدردانی نموده و از جهالت و ناآگاهی به عنوان سرمنشاء پدیده خشونت در برابر زنان یاد کرد و در برابر آن دانش و توان¬مندسازی زنان تنها راه فایق آمدن بر این معضل اجتماعی دانست. استاد حیدر ابراهیمی مسؤول «پروژه توان¬مندسازی وکلای جوان زن» در ولایت دایکندی که تدریس «دوره کارآموزی حقوقی» دانشجویانی مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو را به مدت پنج ماه به عهده داشت، از جریان برگزاری این دوره را به طور مفصل سخن گفته و نوشتار حقوقی، پژوهش¬های حقوقی و شرح و یادگیری کلی قوانین کشور را که مرتبط با محو خشونت علیه زنان است، به عنوان مواردِ یاد نمود که در این زمینه¬ها روی توان¬مندسازی این دانشجویان کار صورت گرفته¬اند. بانو فاطمه نعیمی وکیل شورای ولایتی-دایکندی، ضمن سپاس و قدردانی از مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو که زمینه تحصیلی را مطابق با معیارهای وزارت تحصیلات عالی کشور فراهم نموده، تلاش دانشجویانِ قشر اناث را برای فایق آمدن بر وضع خشونت¬باری که در کشور جریان دارد، نکته عطفِ در تاریخ و افتخارِ برای مردم این سرزمین توصیف کرد. وی جسارت زنان دایکندی را برای مبارزه با خشونت یک امر انکار ناپذیر دانسته و دانشجویان افتخارآفرین را هم¬تباران شیرین هزارة ارزگانی، تبسم، شکر¬دخت جعفری... توصیف کرد که در اوج بحران و آشتفگی اوضاع کارنامه شجاعت و قهرمانی را ثبت تاریخ می¬کنند. وی در ادامه زن را گهواره و سرمنشاء تمدن¬های جهان دانست که به لحاظ طبیعی اولین نیازمندی بشر از طریق تغذیه با شیر مادر رفع گردیده و به لحاظ علمی و فکری مادر اولین معلم بشر است که با خلق انگیزه به نیروی جستجوگرایانه¬ای و ماجراجویانه بشر فعلیت می¬بخشد. جناب آقای استاد اسلم جویا معاون مالی و اداری مؤسسه تحصیلات عالی دایکندی، کسب جایگاه نخست را برای دانشجویان که به این مقام نائل گشته¬اند و هیئت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو تبریک عرض نموده و توانمندسازی، بالابردن ظرفیت¬ها، فعلیت بخشیدن استعدادهای بشری را یگانه راه رسیدن به وضع مطلوب توصیف کرد. وی با توجه به سخنان کارل مارکس و اسمیت، تولید را حاصل نیروی انسانی یاد نموده و غالب شدن بر فقرهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را تنها از طریق توانمندسازی نیروی انسانی ممکن دانست. خانم زهرا عارفی یک تن از دانشجویانی که به کسب جایگاه نخست نائل گردیده است، به نمایندگی از دانشجویان صحبت نمود. وی ضمن سپاس از مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو و مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت، از روش¬های متفاوت جمع¬آوری اطلاعات یاد نموده، استفاده از اطلاعات گذشتگان را به مصرف و پژوهش و نوآوری را به تولید اطلاعات تعبیر نمود. وی پژوهش را به مثابه وسعت بخشیدن به دایره دانش و آگاهی بشر توصیف نموده و پژوهش را عامل پویایی و تحرک دانش بشری عنوان کرد. هنرمند محبوب سید داوود هاشمی، با اجرای دمبوره و نوایی شیرین آن، جایگاه دانش و دانشجو را با زبان هنری توصیف نموده و خانم زلیخا نجاتی یک از دانشجویان با دکلمه شعری از شاعر فرهیخته بانو مهتاب ساحل، وضع زنان افغانستانی در عصر کنونی تبیین نمود. در اخیر مقام محترم ولایت دایکندی، مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ناصر خسرو و ریاست اطلاعات و فرهنگ دایکندی با اهدای تقدیر نامه و تحایف دانشجویانی را که به کسب جایگاه نخست نائل گشته¬اند، تحسین نمودند. مؤسسه تحصیلات عالی دایکندی نیز با اهدای تقدیر نامه به مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو از نقش این مؤسسه تحصیلی در زمینه توان¬مندسازی دانشجویان ابراز سپاس و قدردانی نمود. مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو

  • نوسینده: محمدتقی جویا
  • تاریخ ثبت: 15/10/1399
  • بازدید: 1