خبـــــر ما

پیام تسلیت و همدردی

پیام تسلیت و هم¬دردی مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو_دایکندی در پیوند به حمله تروریستی دوازدهم عقرب در دانشگاه کابل؛ نهادهای علمی_آکادمیک در طول تاریخ تفکر بشر هدف اصلی شان مبارزه با افراطیت، بنیاد¬گرایی و زدودن غبار جهالت از سپهر ذهن بشر بوده¬اند، اما در مقابل جریان¬های بوده¬اند که بدلیل جزم¬اندیشی و بنیاد¬گرایی، ذهن شان توانِ فهم و زبان شان توانایی تبیینِ خرد انسانی را نداشته¬اند، بنابراین جزم¬اندیشان زمانه با توجه به باورهای کاذب شان جهل را بر فهم ترجیح داده و همواره دست به اقدامات جاهلانه و خلاف اصول و ارزش¬های انسانی می¬زنند تا با اشاعه¬ای اعمال نابخردانه شان بر علیه معرفت بشری ایستادگی نمایند، ولی با توجه به گزارش¬های تاریخی و واقعیت¬های عینی این امر بر همگان واضح است که اقدامات تروریستی باعث تداوم آن جریان¬ها نه بلکه بیان¬گر پایان عمرِ رذالت¬بخش کوردلان و جزم¬اندیشان زمان می¬باشد. اخیراً جنایت پیشگانی که در افغانستان فعالیت دارند و بنابر باورهای کاذب شان برای ترویج فرهنگ و سنن اسلامی کار می¬کنند، در ادامه¬ای اقدامات نابخردانه و خلاف ارزش¬های انسانی شان نهاد¬های علمی دانشگاهی و از جمله دانشگاه کابل را هدف حمله قرار داده¬ است، بنابراین هیئت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو، حمله وحشیانه و ددمنشانه بر آن دانشگاه را شدیداً تقبیح نموده و ضمن محکوم نمودنِ عاملان این حادثه، با ابرازی هم¬دردی و تسلیت با خانواده¬ها و بستگان شهداء، برای شهداءِ راه خرد بهشت برین و برای زخمیان این حادثه شفای عاجل استدعا داریم. بدون شک خرد¬پیشگان به مثابة فانوسِ است که راه را برای آیندة بشر روشن می¬نمایند و دانشگاه¬های کشور جهت تطبیق اهداف دراز مدت شان در اشاعه و ترویج دانش و تقدیم نمودن نیروی آگاه و فعال انسانی در جامعه کوتاهی نکرده و از این طریق با تمام توان بر ضد جهالت و افراطیت و بنیاد¬گرایی عمل خواهند کرد. دانشگاه ناصر خسرو نیز با توجه به اهداف طولانی مدت دانشگاهی در کنار سایر نهادهای آکادمیک کشور در راستای مبازره با جزم¬اندیشی و بنیاد¬گرایی، بیش¬از¬پیش بر فعالیت¬های علمی و فرهنگی خویش تأکید ورزیده و از این طریق استمرار و تداوم راهِ شهداء خرد و دانایی را به گونة قاطعانه اعلام می¬دارد. با عرض تسلیت هیئت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو_دایکندی

  • نوسینده: admin
  • تاریخ ثبت: 14/8/1399
  • بازدید: 1